Συστήματα PLC

Τα συστήματα PLC είναι η βάση στην υλοποίηση ενός βιομηχανικού αυτοματισμού. Είναι ο εγκέφαλος ενός μηχανήματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η χρήση τους είναι ευρέως διαδεδομένη στην βιομηχανία διότι είναι σημαντικά μικρότερα σε μέγεθος έναντι του κλασικού αυτοματισμού (ρελέ, αναλογικές κάρτες κλπ). Μπορούν να λειτουργήσουν σε απαιτητικούς χώρους με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ακραία όρια θερμοκρασίας και σκόνης.

Τα PLC χωρίζονται στις κατηγορίες compact και modular. Στην πρώτη, η μονάδα είναι συμπαγής με πεπερασμένο αριθμό εισόδων/εξόδων και επεκτάσιμων μονάδων. Αντίθετα η δεύτερη κατηγορία είναι πλήρως επεκτάσιμη καθώς το κυρίως σύστημα περιλαμβάνει τον επεξεργαστή και οι μονάδες εισόδου/εξόδου συνδέονται σε αυτό με την μορφή κάρτας.

Γιατί συστήματα PLC

• Ο εύκολος προγραμματισμός.
• Ο μικρός όγκος που καταλαμβάνουν.
• Η αξιοπιστία τους.
• Η εύκολη διάγνωση βλαβών στο σύστημα.
• Η ευελιξία στην αλλαγή της ρουτίνας του μηχανήματος χωρίς να απαιτείται αλλαγή στην συνδεσμολογία.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η υλοποίηση εφαρμογών με την χρήση συστημάτων διεπαφής (HMI οθόνη). Η χρήση τους δίνει την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα, για την υλοποίηση διαφορετικών διεργασιών, ανάλογα την εκάστοτε παραγωγή. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται στην οθόνη τυχόν σφάλματα του συστήματος με αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη διάγνωση τους. .

Γιατί συστήματα PLC με In Auto Parking

Η In Auto Parking είναι σε θέση να σας παρέχει μια ευρεία γκάμα PLC καθώς και μονάδες επέκτασης. Ένα από τα πλεονεκτήματα των συστημάτων PLC της εταιρείας μας, είναι η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης για την υλοποίηση και παραμετροποίηση του προγράμματος, μέσω (συστήματος) cloud.

Παράλληλα σας παρέχουμε και οθόνες HMI και συστήματα inverter (μονοφασικά και τριφασικά), εύκολα στον προγραμματισμό και με πλήρη υποστήριξη από τα PLC καθώς είναι του ίδιου οίκου.