Πολιτική Απορρήτου

Αρχές απορρήτου inautoparking.gr

Στο inautoparking.gr θέλοντας να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας,  σας ενημερώνουμε σχετικά με τις βασικές αρχές που διέπουν την προσέγγιση μας:

Α. Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε με τρόπο δίκαιο και άξιο της εμπιστοσύνης σας.

Β. Σας ενημερώνουμε με σαφή τρόπο  σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.  Είμαστε πάντα ειλικρινείς  μαζί σας σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές, με ποιους τις μοιραζόμαστε και με ποια πρόσωπα θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό.

Γ. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο  για την προστασία των πληροφοριών σας από τυχόν  κακή χρήση  αυτών και τις διατηρούμε ασφαλείς.

Δ. Η πολιτική μας συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία περί  προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση νομοθετικού κενού  σχετικά με την προστασία των δεδομένων,  ενεργούμε σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές που διέπουν την προστασία τους.

Δήλωση απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τις κατηγορίες των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες.

Αντικείμενο Δήλωσης απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από το inautoparking.gr σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Oι ιστοσελίδες τρίτων μερών ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου καθώς και  όρους και προϋποθέσεις. Σας προτρέπουμε να τις διαβάσετε πριν τις χρησιμοποιήσετε.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενσωματώνεται στο παρόν και αποτελεί τμήμα των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης της ισχύουσας ιστοσελίδας του inautoparking.gr.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter μας ή να στείλετε τα σχόλιά σας ή άλλες πληροφορίες σε μας. Όταν επιλέγετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες, μπορεί να ζητήσουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους εξής σκοπούς: να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας, να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή δημοσιεύσεις για τo inautoparking.gr, να είμαστε σύμφωνοι με νομικές απαιτήσεις και να απαντήσουμε στα σχόλιά σας.

Μέσω της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του browser σας.

Η συγκατάθεσή σας

Με τη χρήση της ιστοσελίδας inautoparking.gr, δίνετε τη συγκατάθεση σας για  τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην  παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το inautoparking.gr ή παρέχετε  καθ΄οιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το inautoparking.gr θα συλλέγει ή θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία  μόνον όπου νομίμως και δικαίως μπορεί να το πράξει. Συνήθως, ζητάμε τη ρητή συγκατάθεση σας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η συναίνεσή σας θα θεωρείται ότι χορηγείται βάσει των  ενεργειών και της συμπεριφοράς σας (δίνοντας το e-mail κι επιβεβαιώνοντας την συνδρομή σας στο newsletter μας μέσω double opt-in μηχανισμού) .

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τέτοια συγκατάθεση. Εάν παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση, οι όροι της εν λόγω συναίνεσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Παιδιά

H ιστοσελίδα inautoparking.gr έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 13 ετών. Αν είστε  ανήλικος πάνω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, ως «προσωπικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες ή τμήμα πληροφοριών που δύνανται να επιτρέπουν την ταυτοποίηση σας. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, το όνομα οθόνης, την εικόνα προφίλ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τις αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις σας, όπως τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας . Μπορούμε να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι:

1.Πληροφορίες που μας παρέχετε άμεσα

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς άμεσα, όταν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, π.χ. όταν κατά την εγγραφή σας για κληρώσεις και διαγωνισμούς, εγγραφείτε για να λάβετε πληροφορίες, εφαρμογές χρήσης, να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, να συμπληρώσετε μια έρευνα, ή να κάνετε κάποιο σχόλιο ή έρευνα. Οι τύποι των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε άμεσα από εσάς περιλαμβάνουν:

 • όνομα
 • Διεύθυνση
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • το όνομα χρήστη
 • ηλικία
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • περιεχόμενο που αφορά τον χρήστη, αναρτήσεις και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο υποβάλλετε σε ιστοσελίδα του inautoparking.gr
 • οποιοδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία παρέχετε οικειοθελώς σε εμάς
2.Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε Ιστοσελίδα inautoparking.gr

Εμείς (και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας) χρησιμοποιούμε cookies και άλλα εργαλεία (όπως τα εργαλεία ανάλυσης ιστού) προκειμένου να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν χρησιμοποιείτε ιστοσελίδα inautoparking.gr, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς. Οι τύποι των πληροφοριών που συλλέγονται αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του επεξεργαστή (browser) που χρησιμοποιείτε
 • λεπτομέρειες σχετικά με τις ιστοσελίδες που έχετε δει
 • διεύθυνση IP σας
 • hyperlinks στα οποία έχετε κάνει κλικ
 • το όνομα χρήστη σας, το προφίλ εικόνα, το φύλο, τα δίκτυα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να μοιραστείτε όταν χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες Τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία “Like” στο Facebook)
 • ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν καταλήξετε στην ιστοσελίδα inautoparking.gr

(συνολικά, ” Πληροφορίες από τη χρήση ιστοσελίδας”).

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο αρχικά δημιουργήθηκαν για να δέχονται cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να μπλοκάρετε τα cookies ή να ειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies στη συσκευή σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, ή χρησιμοποιείτε πολλαπλές συσκευές, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα περιήγησης σε κάθε μία συσκευή. Ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στο inautoparking.gr.

Πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές.

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλες νόμιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από εμπορικά διαθέσιμες πηγές, όπως είναι οι  συλλογείς δεδομένων και πληροφοριών από τρίτους. Οι τύποι των προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από αυτές τις πηγές περιλαμβάνουν :

 • όνομα
 • διεύθυνση οδού
 • ηλικία
 • αγοραστικές συνήθειες
 • προτιμήσεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας, όπως τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας
 • δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως περιεχόμενο που προέρχεται από τον ίδιο το χρήστη, προσωπικό ιστολόγιο και αναρτήσεις, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία

Διαδικτυακή διαφήμιση

Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες προερχόμενες από τη χρήση της ιστοσελίδας με έμπιστα τρίτα μέρη (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες, δίκτυα διαφήμισης, κ.λπ.), προκειμένου να σας προσφέρουμε προσαρμοσμένο σε εσάς περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να καθορίζουν και να έχουν πρόσβαση στα δικά τους cookies, και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού στη συσκευή σας, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένο σε εσάς υλικό και διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα inautoparking.gr.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορεί να υπάρχουν  λύσεις προκειμένου να βοηθηθείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας στο διαδίκτυο (όπως το ότι τρίτοι μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν προσωπικές σας πληροφορίες για στοχευμένους διαφημιστικούς σκοπούς). Για παράδειγμα, στην Ευρώπη η ιστοσελίδα www.youronlinechoices.com σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες διαφημίσεις, ενώ στις ΗΠΑ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Opt-Out του οργανισμού Network Advertising Initiative και εργαλείο Opt-Out του Digital Advertising Αlliance.

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • για τη βελτίωση των προϊόντων μας και την εμπειρία σας στις ιστοσελίδα inautoparking.gr.
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, αρκεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε αυτό, όπως για παράδειγμα με την εγγραφή σας στο Newsletter μας.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία από τυχόν κατάχρηση και θα τις χρησιμοποιούμε μόνο κατά τρόπο σύμφωνο με τις οδηγίες μας, αυτή τη δήλωση Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων και τους κανονισμούς. 

Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν.

Τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο επικοινωνία στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας inautoparking.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε μέσω του σχετικού συνδέσμου που υπάρχει σε κάθε newsletter mail, εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτό με ρητή συγκατάθεση σας.

Έχετε το δικαίωμα να μας πείτε εάν:

 • Δεν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή στο μέλλον με εμάς
 • επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας
 • επιθυμείτε να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας
 • επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε κακή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Για να μας βοηθήσετε στην εκπλήρωση των αιτημάτων σας, παρακαλούμε δώστε το όνομα και τα στοιχεία σας.

Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου

Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση  Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα  δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση αυτής  εντός της ιστοσελίδας inautoparking.gr. Από την πλευρά μας θα σας χορηγήσουμε  εύλογη προειδοποίηση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Σας ενθαρρύνουμε να  τις επισκέπτεστε συχνά για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.